lunes, 22 de marzo de 2010


Os estudantes da asignatura de Xeografía de Galicia da USC opinan sobre os cambios demográficos e as transformacións territoriais identificados en Galicia durante as últimas décadas, así como os principais problemas e oportunidades do futuro da xeografía rural galega.

23 comentarios:

 1. Sen dúbida, a xente basa as súas ideas con respecto ao abandono do rural ao maior peso e atractivo das cidades industriais (en Galicia, por exemplo, referíndose ao corredor occidental)e á imposibilidade de manter os servizos nos múltiples asentamentos galegos, sobretodo os do interior que se atopan lonxe de calquera cidade cabeceira de comarca.
  Á vez, moitos incidimos na importancia do turismo rural pero, é realmente esta a solución?
  Se ben é certo que é unha boa idea, sen dúbida atractiva, non serve para dar emprego a unha porcentaxe importante da poboación. A súa contribución ao asentamento no rural é máis ben escasa.
  Tamén ocupa varios comentarios o feito de ter unha forma de ver as cousas diferente por parte de nos os galegos. A verdade non estou moi convencido disto, pero poder ser un factor que a iniciativa empresarial non sexa o forte da poboación galega.
  Na miña opinión, as tres ideas clave, é dicir, as máis interesantes que puiden ver de entre todas son as seguintes:
  Non existe un papel estructurador nin de núcleo de innovación por parte das cidades cabeceira de comarca, posto que en moitas zonas de Galicia éstas nin sequera existen.
  A poboación aséntase nos lugares nos que lles será máis sinxelo vivir, sexa pola razón que sexa. É evidente que a vida será máis sinxela nas cidades ou nas proximidades, pola presenza de servizos, traballo, etc., e tamén pola escaseza dos mesmos nas zonas máis alonxadas, que dificultan os asentamentos.
  Quédome con unha idea exposta nalgún comentario que puntualiza que o turismo rural non é tan rentable como en principio se pensa. Non só pola súa incapacidade para dar emprego a unha parte importante da poboación, senon tamén porque nin sequera respondeu (en Galicia) ás espectativas creadas.

  ResponderEliminar
 2. Ideas fuerza.
  1. futuro de la geografía gallega y sus aldeas.
  2. se pasa de un modelo de exodo rural a un éxodo urbano.
  3. envejecimiento demografico y sus consecuenecias negativas para la población.
  4. dar importancia a la natalidad , con facilidades economicas...
  5. éxodo urbano hacia las aldeas.
  6. impulsar a la población jóven con ayudas.
  7. mejorar y potenciar la zonas rurales
  8. buscar alternativas en el sector turistico e industrial.
  9. turismo rural no es el impulsor de las zonas rurales.
  10. una solución es reducir núcleos de población.
  11. turismo rural.
  12. empleo endógeno.
  13. un problema es la baja tasa natalidad.
  14. problema, es la desconexión entre campo-ciudad , pocas infraestructuras.
  15.incentivar a la población jóven a vivir en zonas rureales.
  16. solucion puede ser el bajo coste del suelo en zonas rurales.
  17. falta de ayudas y conexión entre las administarcciones locales.
  18. incentivar la ecoonomia en areas rurales-
  19. ayudas a los empresarios que desean instalarse en zonas rurales.
  20. exodo urbano por las condiciones de vida rurales.
  21. que la poblacion y las daministarciones se olviden de los topicis del pasado.
  22. apostar en Galicia por la idea de poblacion rural y ecologica.
  23. fomentar la natalidad y el emleo juvenil.
  24. fomentar la natalidad seria un punto clave.
  RESUMEN SINTESIS DE LAS IDEAS.
  En definitiva, las principales ideas para mejorar el envejecimiento de la población gallega y de mejorar sus areas rurales , para que desaparezcan hay varias ideas, pero la mayoria se centar en mejorar los factores de natalidad, con ayudas a las familias, y dando facilidaddes co los gastos de escolarizacion por ejemplo. otra idea es mejorar el sector industrial en las zonas rurales para fomentar el dinamismo de estas zonas. una idea que me llama la atención es la de que el turismo rural en Galicia no esta llegando a la población como se esperaba en sus espectativas, ya que muchos comentarios se refieren a el , como que da perdidas, en gran parte de las zonas, exceptuando los hoteles que estan en la principales rutas turisticas. otro punto a tener en cuenta , es reducir el numero de municios , para asi tener menos gastos publicos y refozar co mas poder económico los municipios, porque serían mas grandes y por lo tanto tienen derecho a mas ayudaas estatales. pero el principal factor es el cambio de mentalidad de la población , no se sabe si la población esta dispuesta a cambiar.
  SEÑALAR LAS TRES IDEAS MEJORES.
  Para mí las tres ideas más atractivas y m´´as interesantes son:
  1. reducir el número de municipios y así ganar en potencial económico.
  2. potenciar otro turismo que no sea el religioso, buscar alternativas e otros productos turísticos.
  3. mejorar el principal problema de conexión entre el campo y la ciudad.( sus conexiones).y sobre todo las conexiones entre otras comunidades autónomas.
  José Yeray Gutiérrez Pérez.

  ResponderEliminar
 3. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación en Galicia son graves problemas ós que non se lles está a dar a importancia que realmente teñen.
  Como factores que influíron neste forte despoboamento cabe resaltar a forte emigración que sufriu Galicia,sobre todo cara América e centroeuropa.Isto provocou un forte vaciamento dos núcleos galegos e os que máis emigraban eran a xente nova.Ademais,ó noso país tamén se ve afectado por unhas taxas de natalidade e mortandade moi baixas,as cales non permiten que haxa un relevo xeneracional e a poboación se avellente cada vez máis.Se sumamos estes problemas á dispersión dos núcleos de poboación e a desconexión entre o rural e o urbano,podemos caseque asegurar que a meirande parte das aldeas quedarán deshabitadas.
  Por outra banda,a xente está volvendo ás aldeas,pero buscando prezos do solo máis baratos para logo desplazarse a outros lugares para exercer os seus traballos.
  Na miña opinión,se potenciamos os sectores da economía que poden ser máis fortes,se se ofrecen axudas para vivendas no rural,ademais de fomentar a maternidade e crear políticas sociais que animen as familias a ter máis fillos,estaríamos dando un gran paso cara a recuperación de Galicia.

  Rubén Fajín Pérez

  ResponderEliminar
 4. As ideas forzas dos comentarios son a coincienciación que se debe producir dende tódolos ámbitos, un repoboamento que sería posibilitado co fomento de emprego xuvenil e con políticas pronatalistas para fixar a poboación no campo.
  O despoboamento está xa nas nosas vidas e todos podemos opinar dela,outra cousa é tomar conciencia a agricultura xa deixou de ser un medio sustentábel e xa non é suficiente o papel do sector primario, débese facer un reclamo a poboación dende outros sectores económicos(localizar industria no interior, turismo ecolóxico...)e con urxencia dotar de servizos(banda ancha, sanidades, escolas...)que se equiparen ao das pequenas cidades mínimo.
  Tania Amado

  ResponderEliminar
 5. Las principales ideas que se pueden extraer de los comentarios realizados en el artículo sobre el envejecimiento de la población y el rural gallego son las siguientes:
  Por un lado, la falta de concienciación y de medidas tomadas al respecto de estas cuestiones por el Gobierno, que debería por un lado dotar de infraestructuras el rural y por otro garantizar unas condiciones óptimas para la natalidad (ayudas por cada hijo, bajas de maternidad y paternidad, etc.), además ser´ñian interesante fomentar la actividad agraría que desaparece progresivamente y que podría ser una fuente de ingresos para la población que reside en estas zonas.
  Además consideramos viable el rural gallego, pero sometido a una serie de características y transformaciones, por lo que muchos núcleos actuales serán probablemente despoblados, ya que es imposible que todos cumplan requisitos como una buena comunicación, servicios sanitarios, centros escolares, comercios, acceso a internet, etc.

  Para hacer frente a esta situación de despoblamiento es necesario hacer de los núcleos rurales un lugar atractivo para la población, y esto se puede conseguir de distintas formas.
  Por un lado es necesario hacer que estos núcleos sean dinámicos y que por tanto generen actividad y puestos de trabajo que contribuirán a fijar población en ellos. Además esta actividad puede generar clientes (sobre todo turismo)y dar lugar a una serie de infraestructuras y servicios que hagan cómoda y atractiva la vida en este entorno.
  Por otra parte, para dar empuje a estos núcleos es necesario que tengan unas buenas vías de comunicación que permitan que sea accesible en poco tiempo a muchos lugares, ya que si su acceso es complicado(Courel) puede dar lugar al desplazamiento de personas hacia lugares más accesibles(litoral).
  Y otra de las claves para hacer frente a la despoblación es sin duda una mayor concienciación de la población y del gobierno sobre la pérdida de cultura que supone el abandono del mundo rural, la problemática que conlleva el abandono de los campos(incendios), la consiguiente concentración de la población en núcleos masificados, etc.

  Sandra Vázquez Castro

  ResponderEliminar
 6. Viendo todos los comentarios se señalan multitud de ideas para afrontar el problema del despoblamiento rural. Ideas como las de incentivar la inmigración que poblaría lo rural de gente joven, como el turismo rural que sería una ayuda muy importante aunque no la solución final, la idea de señalar al campo como área residencial exclusivamente lo que lleva con sigo la mejora de las infraestructuras para que la gente pueda desplazarse a trabajar a las ciudades o las las cabeceras comarcales, la potenciación de las PYMES mediante ayudas estatales, la introducción en todo el medio rural de internet lo que posibilitaría a mucha gente trabajar desde lo rural, incentivar la industria y los servicios en el medio rural, el fomento del sector primario entre los jovenes, la aparición de núcleos intermedios que conecten lo rural y lo urbano y apostar por la innovación y por la formación.

  En mi opinión las ideas que pueden ser más eficaces para solucionar el problema del despoblamiento son la introducción de internet en todo el medio rural gallego, lo que le permitiría comunicarse con todo el mundo, otra idea sería la aparición de núcleos intermedios que vertebrarían el territorio y por último hacer una clara apuesta por la innovación y la formación en el medio rural gallego.

  Luis Casais Calo

  ResponderEliminar
 7. De todos os comentarios hai unhas ideas básicas e principais nas que todos coindicimos e que creo que son as máis significativas a hora de tratar o grave problema que sufre o medio rural; entre estas ideas, é sobre todo unha falta de concienciación da sociedade galega, e sobre todo dos poderes públicos, da administración, que son os que poden tomar as medidas máis determinantes para mudar esta situación.
  Tamén o grave problema do despoboamento, das baixas tasas de natalidade e das altas de mortalidade e a migración do campo a cidade, esta situación tería que mudar moito para que o medio rural non se está abandonando como se está facer, pero creo que a solución non pasa simplemente por dar axudas, senon de crear emprego e de ofrecer servicios e facilidades, e tamén é importante ter en conta que o número de fillos se reduxo porque agora considerase que a idea de ter un fillo é un gasto e antes era visto como man de obra.
  Outro feito fundamental é o desenvolvemento económico do rural, coa creación de emprego a partir de ideas, de proxectos innovadores, e sobre todo axudas para levar a cabo eses proxectos, porque dunha idea solo non se fai nada; e para que isto sexa viable é fundamental as infraestructuras, servicios, dotacións, etc.
  Esta claro que este sistema de 30000 asentamentos non pode ser viable, é unha realidade, pero tampouco sería viable a polarización de toda a poboación galega en 4 cidades.
  É tamén importante distinguir entre o medio rural do interior,que está moito máis afastado das grandes vilas ou cidades e o do chamado eixo Atlántico, está moito máis abandonado por así dicilo, moito máis incomunicado, e se se sigue a tendencia actual dentro de 5 anos, teremos que falar de dúas Galicias, hai vida máis ala do Eixo Atlántico.

  Para min, o fundamental, e que destacaría sobre todo e que non é un problema solo, un elemento solo a cambiar, senon un compendio de distintos elementos ou factores (demográfico, social, cultural, político) e no cal interveñen distintos axentes con intereses e ideas distintos, e ata que non cheguemos a un punto de buscar unha solución que sexa beneficiosa para todos e sobre todo para o rural, non poderemos cambiar as previsións futuras que nos esperan.


  Tania Bouzas Varela

  ResponderEliminar
 8. Varias son as ideas que se propoñen para afrontar o problema do despoboamento no medio rural. As ideas que se nomearon son as seguintes:
  -Faise fincapé en que os poderes públicos terían que tomar máis partido neste problema e por tanto deberían invertir en infraestructuras.
  -Promover as axudas sociais e tamén fomentar a natalidade.
  -Achegar as novas tecnoloxías ó medio rural
  -Promoción do turismo rural, ainda que o medio rural non debe basearse tan só nesta actividade.
  -Fomento do sector primario entre os xóvenes.
  -Tratar de mellorar a habitabiliade das zonas rurais. No caso de Galicia, esto teríase que facer sobre todo no interior.
  -Potenciar os núcleos intermedios que sirvan de eixe vertebradores entre o medio rural e o urbano.

  Para min o importante sería tratar de mellorar as comunicacións do medio rural co exterior. Pero esta comunicación non só a través da construción de novas vías de comunicación senón tamén a través das novas tecnoloxías como por exemplo Internet, que permitiría ó medio rural comunicarse co resto do mundo. A parte de mellorar as comunicacións, para tratar de fixar poboación no medio rural o que habería que facer sería crear emprego nestas zonas. Para isto é necesario que se apoien proxectos innovadores que sirvan para crear novos postos de traballo no ámbito rural.


  Natalia Valero Martínez

  ResponderEliminar
 9. Das ideas máis importantes para afrontar o problema do despoboamento destacan: a mellora das infraestructuras, para desta maneira acortar distancias entre o rural e a cidade, a falta de traballo na cidade, solo mais barato no ambito rural, actividades emprendedoras coma o turismo rual ou a implantación de industrias agroalimentarias, subencións de entes públicos que inciten a xente a invertir en estas actividades (pensións, axudas de maternidade), mejora en las tecnologías de la información (internet), instalación de servicios públicos (exemplo, centros de saúde)e por último as axudas a xente nova e emprendedora.

  Como podemos observar son moitas as posibles solución que se poden dar para a revitalización do mundo rural galego, e moitas de estas axudas xa se exstán levando a cabo, coma a mellora das infraestructuras ou a creación de empresas de turismo rural e agroindustrias, que baixo o meu punto de vista son as actividades que máis poden axudar a revitalizar o mundo rural, xa que poden fixar población nos núcleos rurais máis despoados e aislados.

  As subencións de entes públicos son tamen moi importantes, xa que desta maneira persoas que viven na cidade elixen vivir no rural gracias as mellores pensión ou as axudas de maternidade.

  Manuel Hermo

  ResponderEliminar
 10. Las ideas fuerza que puedo extraer de este texto sobre el problema del envejecimiento en Galicia son:
  Inversión en ayudas sociales
  Concienciación de la sociedad
  Mejoras en infraestructuras

  Queda claro que Galicia tiene un serio problema en el envejecimiento de su población. Para invertir esta situación creo que se deben promover ayudas sociales de todo tipo, entre ellas estarian mayores ayudas a la natalidad, bajas mas largas de maternidad/paternidad, viviendas de bajo coste para las parejas jovenes con hijos, o la creacion de puestos de trabajo de mayor calidad para los jovenes.
  Otro de los puntos claves seria la concienciación de toda la sociedad, lo que ayudaria a tomar iniciativas donde todos estuvieramos implicados.
  Las mejoras de las infraestructuras seria un punto clave que ayudaria a vertebrar Galicia, con todo lo que ello supone

  Mejores ideas:
  1º Uno de los handicaps que tiene rejuvenecer la población en Galicia es la calidad de vida de los jovenes de hoy que no estarian dispuestos a perder ni un ápice de esa calidad en favor de la natalidad.

  2º Ayudas concretas de los gobiernos en favor de la natalidad.

  3º Creación de mas empleos de calidad para los jovenes.

  David Márquez Fernández

  ResponderEliminar
 11. Despois de ler as opinións expostas cheguei á conclusión de que todos os comentarios xiran en torno a un conxunto de ideas comúns fronte ao avellentamento.
  Cando falamos do avellentamento da poboación do rural, así como as baixas taxas de natalidade neste ámbito xorden os ideais de favorecer o asentamento de poboación nova con axudas de índole social, diversificar as actividades do rural con unha visión cara a creación de novos postos de traballo, mentres que por último faise precisa unha maior inversión nestas zonas co obxectivo de mellorar a calidade de vida e facilitar o aceso aos servizos. En canto ás tres mellores ideas fronte ao despoboamento cabe sinalar a potenciación das axudas sociais por parte dos gobernos, a mellora da infraestrutura, así como facer doutros sectores, que non sexa o primario, o novo motor do rural.

  Polo tanto, unha vez expostas as principais ideas, podemos chegar á reflexión de que a proposta témola clara. Agora ben, faise preciso levar estes pensamentos á práctica. A maneira de realizar este proceso non está clara, se ben deberíase apostar por unha maior concienciación do goberno. É esta entidade a que ten poder para darlle ao rural a vitalidade que precisa. Tamén o Estado pode darlle o atractivo suficiente coma para facer do rural un lugar desexable para a iniciativa empresarial de cara á creación de emprego e asentamento de poboación.
  Aínda que por outra banda, é totalmente necesario que os que xa viven no rural hoxe en día tomen iniciativas, soliciten axudas, faciliten o asentamento de novas xeracións. En resumo, está na man da poboación rural e do goberno facer deste ámbito un lugar atractivo, habitable e innovador.

  ResponderEliminar
 12. Podemos destacar, desde el punto de vista de los compañeros en sus comentarios, que las ideas que se resaltan van encaminadas hacia la concienciación de la población en cuanto al problema del envejecimiento y baja natalidad, a una mejora en cuanto a las infraestructuras y comunicación, así como a un aumento de subvenciones y ayudas (tanto a la maternidad como a la agricultura, ganadería,…) de los gobiernos.
  En cuanto a la gente es difícil de concienciarla debido a que, hoy en día, buscan la confortabilidad y mejora y calidad en el nivel de vida y no complicarse la vida, debido a que los sueldos suelen ser bajos para poder mantener a una familia numerosa.
  En cuanto a las ayudas por natalidad hoy en día son bastante escasas, a diferencia de otros países de la Unión Europea, como Francia o Alemania, en donde suelen tener un sistema de ayudas para la natalidad bastante bueno, por lo que si fuera así en España podría aumentar la natalidad. Así como las subvenciones por parte de los poderes públicos y el bajo coste de los productos, los cuales son escasos y eso hace que la gente vaya abandonando la agricultura, la ganadería,… así como otras actividades.
  Las infraestructuras y la comunicación es otro de los problemas a resolver para la mejora de las relaciones entre la ciudad y el campo para que se reparta la población por todo el territorio. Hoy en día se está mejorando bastante en cuanto a las infraestructuras.

  ResponderEliminar
 13. 1- En primer lugar, hay una identificación del problema, que en el caso de Galicia, y en particular, en su medio rural, versa sobre el envejecimiento y el despoblamiento. El problema del envejecimiento se acusa a unas tasas reducidas de natalidad, que se deben a cambios en modos de vida, con el incremento de la calidad de vida, que no contempla una vida con hijos o a lo sumo, con pocos, que no aseguraran el recambio generacional en el cómputo global. Esta reducción también puede ser debida a un temor a la pérdida del empleo por embarazo, y se cita al respecto el ejemplo de países nórdicos, como ejemplo contrario, de compaginación de la maternidad con el empleo. Otro aspecto a destacar es que el problema de la despoblación es considerado como un problema secundario, debido a la ausencia de apoyo político al respecto y a la falta de interés de la sociedad ante este problema. Estos procesos se acentúan en el interior gallego, más alejado del territorio más dinámico de Galicia, como es el Eje Atlántico. Este desequilibrio, tanto desde el punto de vista económico, como de la red de comunicaciones (alejamiento de la Autopista del Atlántico, que no repercute de ninguna manera en el interior), y como consecuencia, de las dotaciones de servicios, que ya se remonta desde el pasado, vinculado al mayor desarrollo de ciudades costeras, debido sobre todo a recursos procedentes del mar. El crecimiento, en cambio, se está produciendo en los espacios próximos a las ciudades, debido al proceso de suburbanización. Esto es consecuencia de factores ya comentados, como la mejora de comunicaciones o de la presencia de suelo más barato. En estos lugares es en donde se acumula la población joven, en edad de trabajar, a diferencia del interior gallego, que se sigue despoblando. Pero estas personas no trabajan en muchos casos en el medio rural, sino que trabajan en la ciudad, por lo que el efecto en el medio rural se reduciría considerablemente. Por otro lado, también se identifica el problema de la gran cantidad de asentamientos, que son insostenibles debido a la dificultad de garantizar servicios a una sociedad cada vez más exigente en este aspecto. Pero, en definitiva, el problema de Galicia es general, debido a su posición excéntrica con respecto a los grandes centros económicos del mundo.

  En cuanto a las soluciones, la mayoría refleja la importancia de invertir en el medio rural para incentivar la economía de las áreas rurales, bien sea, por ejemplo, a través del turismo rural, o de la instalación de una pequeña empresa. Aunque en el caso del turismo rural, este no debería ser la única ya que hay cambios en las preferencias turísticas, y lo que hoy gusta, mañana no. Además, éste no debe ser utilizado simplemente para restaurar la vivienda y dependencias, sino para generar una actividad dinámica y diversificada. Estas actividades también deberían ser potenciadas con empleo endógeno, procedente del territorio de origen, para así fijar población. Otro tipo de actividad podría ser el aprovechamiento de las condiciones demográficas actuales, es decir, mediante la inversión en geriátricos o centros de día. Otro aspecto al que se hace referencia es al fomento de la natalidad, con ayudas destinadas a ello. Para ello es necesario, como se señaló con anterioridad, el compaginar la maternidad con el empleo. También se señala la necesidad de la dotación y mejora en las infraestructuras, pero no solo de las infraestructuras físicas, sino también de un mayor acceso a internet en este medio, que es escaso.

  Pablo Varela Gondelle

  ResponderEliminar
 14. *Continuación
  Otra propuesta, y que actualmente es un problema, sería superar los localismos, entendiéndolo por la supeditación de los intereses individuales por el colectivo, mediante los cuales cada municipio quiere mantener sus prerrogativas, en vez del beneficio conjunto. Esto entronca con la idea de reducción de núcleos locales, con una importancia mayor de entes de mayor envergadura, como la comarca, a través de las cuales se pueda vertebrar mejor en el territorio. Dentro del territorio se deberían potenciar los núcleos intermedios, que sirvan de enlace entre las ciudades y el medio rural, con una mayor integración y vertebración del territorio, como se acaba de decir. También hay que tener en cuenta la necesidad de la toma de conciencia de los diferentes sectores económicos, sociales y empresariales, donde es preciso un cambio de mentalidad, resaltando la gran importancia de la conciencia social y la eliminación del tópico del medio rural como algo negativo.


  2- En los comentarios expuestos se pueden señalar dos partes. Por un lado, la identificación y confirmación del grave problema que supone para Galicia el envejecimiento y despoblamiento rural, y todos los problemas que lo rodean, que a la vez son causa del mismo. Y, por otro lado, están las posibles soluciones respecto a ello. Estos problemas se incrementan, como ya se comentó, en el interior gallego, donde el alejamiento del Eje Atlántico (desequilibrio en la red de comunicaciones también), hace que el problema se agudice. Para solucionarlos es preciso la propia iniciativa de la sociedad, y el apoyo y fomento de la administración, que derivaría en la instalación de actividades diversificadas en el medio rural, mejora de infraestructuras, etc.

  3- Entre las ideas más importantes para solventar el problema del medio rural destacaría la necesidad de la potenciación del medio rural por medio de la presencia de diversas actividades (porque el medio rural ya no es sinónimo de medio agrario) que dinamicen el medio rural. Para ello sería necesario el apoyo de las administraciones en las diferentes escalas y la iniciativa propia, social. Otra de las bases sería la presencia de núcleos intermedios que sirvieran de nexo de unión entre ciudades y pueblos, y que en Galicia se reducen actualmente a solo cuatro núcleos que cuenten con una población entre 10000 y 50000 habitantes. Otro hecho importante para el desarrollo harmónico del territorio puede ser la superación de los localismos, y las actuaciones conjuntas de los municipios integrantes de comarcas o mancomunidades en temas referentes, por ejemplo, al transporte público.

  Pablo Varela Gondelle

  ResponderEliminar
 15. Unha vez leídos todos os comentarios deduzo que aínda que as ideas expostas son variadas e numerosas a maioria delas as podiamos resumir en 4 grandes grupos, que abarcarían os Poderes Públicos, as empresas privadas, melloras nas telecomunicacións e a iniciativa da sociedade. Propostas tales como a inversión pública para a construcción de infraestructuras que deberan ser vertebradoras do territorio; axudas para a creación de novas empresas, especialmente no ámbito da agroalimentación, aínda que tamén as relativas o sector servicios, un exemplo é o turismo rural, aínda que non a solución;
  medidas natalistas e de atracción de inmigrantes, mellora en telecomunicacións, especialmente en internet, xa que máis da metade da sociedade galega ten unha conexión máis que precaria.... pero todas estas propostas ademáis de moitas outras, non se poderán levar a cabo sen a implicación real da sociedade galega. Agora ben, pese a que este punto é fundamental, considero que o pilar básico e actor principal para que a situación do rural mude e a implicacón do Poderes Públicos, xa non só con axudas, senón tamén cas accións polñiticas que levan a cabo. De eles e da sua maneira de gobernar depende en gran medida o futuro dun territorio, en función das expectativas que sobre él se xeneraron. Sara Alcalde

  ResponderEliminar
 16. 1. As ideas máis importantes das que se propoñen para afrontar o despoboamento serán expostas a seguir:

  a)Infraestructuras, que abranguerían un amplo abano, que iría dende a mellora viaria deica unha eficiente liña de internet ou crear un sistema de comunicacións cómodo que artelle as aldeas coas súas cidades e vilas de referencia.

  b)Fomentar a natalidade no medio rural.

  c)Inversión pública para a creación de servizos socias, encamiñados en diferentes eidos como serían a conciliación entre a vida laboral e familiar.

  d)Facer viable o sector agrario.

  e)Fomentar o turismo rural.

  f)Publicitar a calidade de vida,como xeito de atracción da poboación urbana cara o campo, así coma o menor custe que ten a vivenda.

  g)Promover alternativas productivas afastadas das xa tradicionais no medio (turismo rural) diversificando as posibilidades de emprego.

  h)Fomentar a inmigración de cara as áreas rurais.

  i)Incentivar a inversión nestas áreas mediante subvencións a empresas que alí xeren emprego.

  l)Cambiar a percepción que se adoita ter do rural entre moitos estratos urbanos.

  m)Reducir os núcleos de poboación e dar máis relevancia á comarca (en oposición ó Concello supoño)

  n)Xerar alternativas de emprego endóxeno.

  2. Síntese:
  As ideas expostas nos comentarios dos que estamos a falar, expresan polo xeral, ó meu ver, 3 ídeas distintas, que adoita ir a seguir dunha pequena descripción do escenario de investigación que atopamos no rural(avellentamento, despoboamento, falta de alternativas e de espectativas no medio, o fenómeno da expansión urbana etc..) As tres ideas serían as seguintes:

  Na primeira expóñense as causas polas que a xente abandona o rural: baixo prezo dos productos agrarios, busca de traballos máis cómodos e cualificados, falta de servizos sociais e de infraestructuras e esgrímense algunhas que xustificarían este fenómeno como sería a secular marxinación da meirande parte do rual galego, afastado do Eixo Atlántico.

  Na segunda indíncanse as causas do fenómenos contrario, a volta o rural, as cales virían da man, da procura dunha alternativa laboral (turismo rural sobre todo) ou da busca de calidade de vida e dun prezo baixo do solo (básicamente o fenómeno da expansión urbana que presenciamos no noso país nas derradeiras décadas).

  Para rematar expóñense as inversións e transformacións que terían que producirse no medio rural para cambiar esta tendencia.

  3. AS 3 ideas máis salientables das propostas serían, ó meu ver, a dotación de servizos socias e infraestructuras ó rural, a creación de alternativas laborais reais mediante o desenvolvemento endóxeno e maila potenciación da calidade de vida trae canda si o asentamento no rural.

  Alfonso Leal García.

  ResponderEliminar
 17. As ideas mais importantes que se plantexan para afrontar o despoboamento galego fundaméntanse na maior inversión dos poderes públicos, proporcionando axudas a negocios emprendedores, pero primando a mellora de infraestructuras para unha mellor vertebración do territorio, acceso a servizos básicos para unha mellora da habitabilidade nas zonas rurais de interior e potenciación do emprego no sector rural. Por outra banda tamén destacan as inversións en turismo rural, un sector que está en auxe na actualidade e ten grandes potencialidades para favorecer a afluencia de visitantes a casas de turismo rural, o que dende o meu punto de vista non atrae poboación fixa ó rural, pero si axuda a resolver o problema do abandono. Tamén as segundas residencias e as cidades dormitorio poden potenciar certas áreas rurais, pero non sería a tempo completo, non implican unha actividade económica que desenvolva o rural, senón unha función meramente residencial.
  Aínda con todas estas medidas é complicado que sobrevivan os 30.000 asentamentos galegos xa que o vacío interior é moi forte con respecto ás areas de costa. Dende a administración potenciase mais o corredor atlántico que o interior das provinvias de Lugo e Ourense, os centros industriais están nesta franxa, o que non dinamiza en absoluto as comarcas interiores e de montaña. Polo tanto, se a tendencia non cambia, o resultado será o abandono absoluto do interior e a concentración na costa.
  Sandra Expósito Rodríguez.

  ResponderEliminar
 18. En muchas naciones industriales el cambio demográfico voltea debajo la pirámide poblacional. El retroceso de nacimientos carga la economía y el contrato de generaciones de la sociedad afectada.
  Galicia está concernida por el problema de la migración de la población activa del espacio rural a la ciudad. Con la población el medio rural pierde también la potencia económica y la disparidad en el país crece.
  Comienzos de solución posibles para los problemas, que resultan de la disminución de población y dexconexión del espacio rural, son:
  - impulsos económicos para el espacio rural, p. ej., de fortalecer un turismo de gran valor que el valor de reposo del paisaje está a la causa.
  - la mejora de la infraestructura en el espacio rural y la provisión completa de tecnología de cinta ancha
  - esto se queda la tarea de la política de formar condiciones previas sociales tratables familias y padres activos

  Sophia Weber

  ResponderEliminar
 19. Corrección: la tecnología de BANDA ANCHA, fibra óptica
  Sophia Weber

  ResponderEliminar
 20. As principais ideas que predominan nas opinións sobre o problema do despoboamento rural pódense resumir en:
  Por unha parte a necesidade de inversión no rural tanto en infraestructuras como no fomento do dinamismo no rural, incentivos para a creación de novas empresas ou mesmo dunha especialización rural. Moitas destas ideas móvense entorno o que pode supor o turismo rural ou a utilización do espazo rural para a función residencial, aínda que esto último tería moito maior auxe nos asentamentos limítrofes ás grandes cidades ou a asentamentos con infraestructuras modernizadas.
  Outra idea é a toma de conciencia e aporte de medidas por parte da Administración para combater o problema do avellentamento da poboación, especialmente nas áreas rurais, e tamén esta toma de conciencia tería que afrontala a sociedade; o avellentamento non é un problema de datos estatísticos que ofrecen as axencias, é un problema real que cada día aporta máis consecuencias.

  Unha idea que ao meu parecer interesante é a de reflexionar se é sostible un número tan elevado de asentamentos, con todos os custos que supón. Cada asentamento quere obtar a uns servizos que hoxe en día son básicos, como é: alcantarillado, a auga corrente, etc... E quere unha solución para a perda de poboación, pero realmente a mellora dos servizos ata que punto fará ficar ou atraer á poboación ao rural.

  Outra idea necesaria segundo o meu punto de vista é a toma de conciencia da existencia do rural, sobretodo por parte da poboación urbana que moitas veces réstalle moita importancia ou mesmo ignoran, e unida a iso o problema do avellentamento no rural. A relación urbano-rural pode traer solucións.

  Aparte das ideas anteriores penso que outra cuestión importante pode ser a de incentivar unha especialización nas zonas rurais, en base as actividades agrícolas e gandeiras que máis beneficios producen nas diferentes zonas, e fomentar unha agroindustria en base a esta especialización. Traballando sempre nunha integración das diferentes áreas especializadas. Penso que é máis viable esta idea que a de incentivar o turismo rural, ou mesmo incentivar unha residencialidade das zonas rurais; o turismo rural é unha moda e poden disminuir os beneficios en poucos anos.

  Alba Barrio Fraga

  ResponderEliminar
 21. (Continuación)

  Dos comentarios do blog, parecéronme interesantes as seguintes ideas:
  - Unha idea optimista é a de que Galicia nun futuro será un dos lugares que por razóns climáticas a vida será máis doada no territorio. Certo, pois de a España norte é moi rica en recursos, as súas terras son húmidas...
  - A orientación e desenvolvemento en todos os sectores para conseguir unha estabilidade económica e non só no que está de moda, que pode ser perecedeiro, caso do sonado turismo rural.
  -Por útimo, políticas para fixar ós xóvenes no rural e aumentar a atracción cara o campo, pero cunha redistribución do rural.

  TANIA AMADO

  ResponderEliminar
 22. IDEAS FORZA:

  As ideas forza máis habituais nos comentarios son a falta de infraestructuras e de servizos que hai no medio rural, a necesidade de potenciar novas actividades económicas para así potenciar a fixación de xente nova e así evitar que éstas fuxan ós núcleos urbanos.

  RESUMEN-SÍNTESE:
  O medio rural galego sufre graves problemas desde fai varias décadas. A posición excéntrica de Galicia en Europa veise agrabada no rural, debido a que éste se atopa excéntrico dentro da excentricidade galega. As malas e insuficientes infraestructuras fan que se tarde máis en chegar a algunhas aldeas galegas que a grandes cidades europeas e do resto de España. A parte desto, a falta de servizos agudiza e imposibilita en moitos casos a mocidade que desexe vivir no rural. Hai que ter en conta tamén a dificultade de dotar de infraestructuras e servizos a unhas poboacións tremendamente dispersas.
  As solucións para evitar o baleiramento total do rural pasan pola potenciaición de actividades como o turismo rural e as pequenas industrias. Tamén unha nova aposta son a implantación de servizos como os xeriátricos. Para que esto sexa posible necesítase uns mellores accesos desde as cidades, non son as estradas o fundamental en moitos casos, senón unha mellora sustancial dos medios de transporte como os autobuses ou os trens.

  3 IDEAS MÁIS IMPORTANTES PARA EVITAR O DESPOBOAMENTO:
  Nos comentarios sinálanse como fundamental para evitar o despoboamento o xa dito anteriormente, e decir, o fomento de actividades productivas e rentables como o turismo rural, a axuda ás PYMES, e tamén se sinala a necesidade de potenciar o crecemento de cabeceiras comarcais, de maneira que centralicen unha serie de servizos comúns a volumes de poboación superior a unha aldea. Por exemplo, non se pode por un centro de saude nin unha escola en cada parroquia.

  Pablo Alonso Barreiro

  ResponderEliminar
 23. Parabéns polas reflexións e ideas propostas. Todos estamos de acordo na necesida de mellorar as infraestructuras, os incentivos á natalidade, a organización do territorio, etcetc. Pero isto se pode ler todos os días nos xornais; e ninguén vai estar en contra!. Entón, quizáis deberiamos reflexionar de por que se quedan en gran medida en meras especulacións e declaracións de intencións?, Quizáis se require máis innvoación e creatividade para afrontar vellos problemas con novas solucións!

  Carlos Ferrás

  ResponderEliminar