lunes, 22 de marzo de 2010


Os estudantes da asignatura de Xeografía de Galicia da USC opinan sobre os cambios demográficos e as transformacións territoriais identificados en Galicia durante as últimas décadas, así como os principais problemas e oportunidades do futuro da xeografía rural galega.